John Palmer :: contact

{ home }
{ teaching }
{ research }
{ programming }
{ contact }
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Spain

john.palmer [at] upf.edu

PGP Public Key
Fingerprint: A1EB 5E6C 7174 58C4 9711 A299 3D41 8AFB F327 C23C