John Palmer :: contact

{ home }
{ teaching }
{ research }
{ programming }
{ contact }
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Spain

john.palmer [at] upf.edu

PGP Public Key
Fingerprint: 33AE 9296 8C09 691D CBCE 60C6 C469 81BA 2D69 93A2